21. januára 2021
Meniny má Vincent

Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a o upustení od ústneho poje

stavba: „Predĺženie STL plynovodu D 160 – Agátová ul., Dúbravka“

SU- 10303/4515/2020/Ba (522 kB)

Dátum vyvesenia: 23.06.2020
Dátum zvesenia: 09.07.2020





Dátum zverejnenia: 23. 6. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 6. 2020



Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00