27. januára 2023
Meniny má Bohuš

Oznámenie o začatí územného konania - Drobného 27 - SU 16073/1393/2022 MF

Oznámenie o začatí územného konania
Stavba: „FO_BA_prípoj. BSC_4370BR_Drobného 27“ Bratislava-Dúbravka
vetva 1 pozemky reg. “C“ parcela č. 3314, 3293, 3295, 3395/56, 3395/58, 3395/32, 3395/3, 3395/26 k.ú. Dúbravka, Bratislava
vetva 2 pozemky reg. “C“ parcela č. 3283, 3395/31, 3398/3, 3398/4, 3398/1, 3395/3, 3398/2, 3395/29, 3395/26 k.ú. Dúbravka, Bratislava
vetva 3 prepoj trás pozemky reg. “C“ parcela č. 3344/2, 3345 k.ú. Dúbravka, Bratislava.

Dátum vyvesenia: 09.09.2022
Dátum zvesenia: 26.09.2022
Dátum zverejnenia: 09.09.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 09.09.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00