1. apríla 2023
Meniny má Hugo

Oznámenie o začatí územného konania - Dúbravské terasy - SU-21702/605/2022/VL

Oznámenie o začatí územného konania
Stavba: „Dúbravské terasy“, na pozemkoch reg. „C“ KN parc. č. 3503/17, 3503/22, 3503/23, 3503/24, 3503/25, 3503/26, 3503/27, 3508/1, 3508/6, 3508/7, 3502/9, 3502/10, 3503/16, v katastrálnom území Dúbravka
Dátum vyvesenia: 19.01.2023
Dátum zvesenia: 06.02.2023
Dátum zverejnenia: 19.01.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 18.01.2023Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00