21. septembra 2021
Meniny má Matúš

Oznámenie o začatí územného konania - Pripojenie MTS a OK do TO.BA.SART.1437/31, TO a NN prípojka

Líniová stavba: „Pripojenie MTS a OK do TO:BA:SART:1437/31“, na pozemkoch C KN parc. č. 1437/31, 1437/32, 1437/40, 1437/42, 1437/10, 1437/15, 1437/16, 1437/22, 1437/69 v katastrálnom území Dúbravka

Dátum vyvesenia: 27.05.2021
Dátum zvesenia: 14.06.2021

Dátum zverejnenia: 26.05.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 26.05.2021Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00