8. júna 2023
Meniny má Medard

Oznámenie - Obnova severnej fasády na BD Saratovská 6 - SÚ-508/147/2023/JB

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Stavba: „Obnova severnej fasády na BD Saratovská 6“,
v bytovom dome Saratovská 6A-E, Bratislava, súpisné číslo 3424, miesto stavby: pozemky CKN parc. č. 3026/52
a 3026/53, k.ú. Dúbravka, Bratislava

Dátum vyvesenia: 26.01.2023
Dátum zvesenia: 13.02.2023
Dátum zverejnenia: 26.01.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 25.01.2023Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00