27. januára 2023
Meniny má Bohuš

Oznámenie o začatí územného konania - Polyfunkčný komplex Čerešne Living - SU-15992/2883/2022/VL

Oznámenie o začatí územného konania
Stavba: „Polyfunkčný komplex Čerešne Living“, na pozemkoch C KN parc. č. 2436/1, 2436/5, 2436/9, 2436/10, 2436/11, 2436/13, 2436/14, 2436/15, 2436/21, 2436/22, 2436/24, 2436/48, 2436/61, 2436/65, 2436/67, 2436/396, 2436/397, 2436/398, 2436/499, 2436/498, 2442/14, EKN 1254 v katastrálnom území Dúbravka

Objektová skladba stavby :

SO 05 Obytný súbor s podzemnou garážou – blok O
SO 06 Obytný súbor s podzemnou garážou – bloky P,R
SO 50 Hrubé terénne úpravy, príprava staveniska
SO 51 Vodovod
SO 52 Kanalizácia
SO 53 VN prípojka a trafostanica
SO 54 NN prípojky a areálové rozvody
SO 55 Slaboprúdové areálové rozvody
SO 56 Vonkajšie areálové osvetlenie
SO 57 Horúcovod
SO 58 Sadové a terénne úpravy
SO 59 Vnútorné vybavenie a prvky malej architektúry
SO 60 Spevnené plochy a dopravné značenie
SO 61 Prekládky sietí
SO 62 Studňa

Prevádzkové súbory :

PS 50 Odovzdávacia stanica tepla
PS 51 Náhradný zdroj - UPS


Dátum vyvesenia: 26.08.2022
Dátum zvesenia: 12.09.2022
Dátum zverejnenia: 25.08.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 25.08.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00