29. septembra 2022
Meniny má Michal

Oznámenie – SÚ-14900/13/2022-DF - upovedomenie o odvolaní proti rozhodnutiu č. SU-13296/13/2022/ZmUž-DF zo dňa 29.06.2022, so žiadosťou o vyjadrenie účastníkov konania k obsahu odvolania

Oznámenie – upovedomenie o odvolaní proti rozhodnutiu č. SU-13296/13/2022/ZmUž-DF zo dňa 29.06.2022, so žiadosťou o vyjadrenie účastníkov konania k obsahu odvolania
Stavba: „Záhradná chata“ so súpisným č. 5533 vedenom na liste vlastníctva č. 3569 , k. ú. Dúbravka Bratislava, na pozemku CKN parc. č. 4089/2, k. ú. Dúbravka Bratislava
Dátum vyvesenia: 11.08.2022
Dátum zvesenia: 27.08.2022
Dátum zverejnenia: 11.08.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 11.08.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00