9. decembra 2023
Meniny má Izabela

Oznámenie - TAVARÍKOVA OSADA - rozšírenie verejného vodovodu - SU-14113/1167/2023/U-15-DF

Oznámenie – Upovedomenie o dovolaní voči rozhodnutiu č. SU-14113/1167/2023/U-15-DF zo dňa 14.07.2023 so žiadosťou o vyjadrenie účastníkov konania k obsahu odvolania
Stavba s názvom „TAVARÍKOVA OSADA - rozšírenie verejného vodovodu“, na pozemku CKN parc. č. 1789/1 (pozemky EKN parc. č. 2219/2, 2219/6, 2219/7, 2219/8, 2224/1 a 2226/1, k. ú., Dúbravka, Bratislava) a na pozemku CKN 1831/1, k. ú. Dúbravka, Bratislava (pozemky EKN parc. č. 2230, 2224/1, 2224/3 a 2224/4, k. ú., Dúbravka, Bratislava)

Dátum vyvesenia: 25.08.2023
Dátum zvesenia: 11.09.2023
Dátum zverejnenia: 25.08.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 25.08.2023Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00