14. júla 2020
Meniny má Kamil

Postúpenie odvolania

stavba na individuálnu rekreáciu na pozemkoch CKN parc. č. 1778/1 k.ú. Dúbravka

SU-4915/2245/2020/Fm (241 kB)

Dátum vyvesenia: 26.03.2020
Dátum zvesenia: 13.04.2020
Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00