14. augusta 2022
Meniny má Mojmír

Oznámenie o začatí konania - Predĺženie STL plynovodu D 160 - Agátová - SÚ-14713/2838/2022/JB

Oznámenie o začatí konania podľa §§ 61 a 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a o upustení od ústneho pojednávania

Stavba: „Predĺženie STL plynovodu D 160 - Agátová ul., Dúbravka“, objekty: SO. 01 STL plynovod a plynovodná prípojka, SO. 02 Meracie a regulačné zariadenie, SO-02.01 Strojná technológia, SO-02.02 STL rozvod plynu PN 20 kPa, SO-02.03 Elektroinštalácia a
uzemnenie MaRZ, SO-02.04 Stavebná časť, SO. 03 Odstavenie VTL plynovodnej prípojky z prevádzky

Dátum vyvesenia: 04.08.2022
Dátum zvesenia: 22.08.2022
Dátum zverejnenia: 04.08.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 04.08.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00