21. januára 2022
Meniny má Vincent

Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. – FTTC 0420BR Technické sklo - oznámenie

Oznámenie o začatí územného konania
Stavba: „Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. – FTTC 0420BR Technické sklo“, na pozemkoch C KN parc. č. 2822/20, 2822/26, 2834/5, 2835/78, k.ú. Devínska Nová Ves, E KN parc. č. 3233 k.ú. Devínska Nová Ves, C KN parc. č. 4230/1, 4231/18, 4231/22, 4232, 4249/3, 4249/4, 4249/5, 4250/1, 4250/163, v katastrálnom území Dúbravka

Dátum vyvesenia: 07.01.2022
Dátum zvesenia: 24.01.2022
Dátum zverejnenia: 07.01.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 07.01.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00