22. júna 2021
Meniny má Paulína

Rozhodnutie 4961 – zmena dokončenej stavby

Stavba: stavebné úpravy v byte číslo 32, 4. poschodie, Bilíkova 5,841 01 Bratislava, v bytovom dome Bilíkova 3,5,7,9 Bratislava, súpisné číslo 1874, na pozemkoch CKN parcelné čísla 3092, 3093, 3094 a 3095, k.ú. Dúbravka, Bratislava

Dátum vyvesenia: 12.04.2021
Dátum zvesenia: 28.04.2021

Dátum zverejnenia: 12.04.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 12.04.2021Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00