27. januára 2023
Meniny má Bohuš

Rozhodnutie č. SU- 16072/2838/2022/PPSP/JB zo dňa 26. 08. 2022

Rozhodnutie
stavba: „Predĺženie STL plynovodu D 160 – Agátová ul., Dúbravka“, objekty: SO. 01 STL plynovod a plynovodná prípojka, SO. 02 Meracie a regulačné zariadenie, SO-02.01 Strojná technológia, SO-02.02 STL rozvod plynu PN 20 kPa, SO-02.03 Elektroinštalácia a uzemnenie MaRZ, SO-02.04 Stavebná časť, SO. 03 Odstavenie VTL plynovodnej prípojky z prevádzky 

Dátum vyvesenia: 31.08.2022
Dátum zvesenia:16.09.2022
Dátum zverejnenia: 31.08.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 31.08.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00