27. januára 2023
Meniny má Bohuš

Rozhodnutie - líniová stavba - prípojka - OU-BA-OVBP2-2022/1 22899-CUJ-pr

ROZHODNUTIE
Líniová stavba „Pripojenie MTS a OK do TO.BA.SART.1437/31, TO a NN prípojka“, na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 1437/10, 1437/15,1437/16, 1437/17, 1437/22, 1437/28, 1437/31, 1437/32, 1437/40, 1437/42, 1437/69, 1437/70,
1437/71, 1437/72, 1437/73, k.ú. Dúbravka

Dátum vyvesenia: 20.09.2022
Dátum zvesenia: 06.10.2022
Dátum zverejnenia: 20.09.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 19.09.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00