5. decembra 2023
Meniny má Oto

Rozhodnutie - Sídlo spoločnosti ME-Inspektion - SU-22658/2599/2022/U-18/LV

ROZHODNUTIE
Stavba: „Sídlo spoločnosti ME-Inspektion“
miesto stavby: na pozemkoch reg. „C“ KN parc. č. 3395/46, 3395/52, 3395/53, 3395/54, 3398/4, 3395/55 v katastrálnom území Dúbravka,

Dátum vyvesenia: 22.12.2022
Dátum zvesenia: 09.01.2023
Dátum zverejnenia: 22.12.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 24.12.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00