4. októbra 2022
Meniny má František

Rozhodnutie - SU-10396/2140/2022/ZSPD-DF

Rozhodnutie
Stavba: „Novostavba rodinného domu“ na pozemkoch CKN parc. č. 1616/2 a 1618/2 v k. ú. Dúbravka, Bratislava, oporných múrov, terénnych úprav a dažďovej kanalizácie na pozemkoch CKN parc. č. 1616/2 a 1618/2 v k. ú. Dúbravka, Bratislava, a prípojok inžinierskych sietí (NN, plynu a vody) na pozemkoch CKN parc. č. 1618/2, 854/5, 854/1 a 854/3 k. ú. Dúbravka, Bratislava

Dátum vyvesenia: 20.05.2022
Dátum zvesenia: 06.06.2022
Dátum zverejnenia: 20.05.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 19.05.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00