1. apríla 2023
Meniny má Hugo

Rozhodnutie - Zberný dvor - SÚ-17476/250/2022/G-20-EH

ROZHODNUTIE
Stavba: „Zberný dvor v MČ Bratislava-Dúbravka“,

stavebné objekty:
S0.01 – Príprava územia
S0.03 – Oplotenie
S0.04 – Unimo bunky
S0.05 – Cestná váha
S0.06 – Sadové úpravy

inžinierske siete:
IO.01 – Prípojka NN a areálový rozvod NN
IO.02 – Vonkajšie osvetlenie
IO.03 – Prípojka vody a areálový vodovod
IO.04 – Prípojka kanalizácie a areálová kanalizácia

mobilné a bezpečnostné objekty (MO):
MO.01 – Kontajnery
MO.02 – Prefabrikované deliace steny
MO.03 – Bezpečnostné prvky

Dátum vyvesenia: 30.09.2022
Dátum zvesenia: do doby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutiaDátum zverejnenia: 30.09.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 01.10.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00