3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Rozhodnutie - zmena v užívaní - SU-14326/2893/2023/S-10/LV

ROZHODNUTIE - zmena v užívaní nebytových priestorov B12, B13, B14, na 1. NP, v stavbe „Polyfunkčný objekt Nejedlého ul. – Na vrátkach“ so súp. č. 3627 na pozemku CKN parc. č. 3400/176 k.ú. Dúbravka, Bratislava

Dátum vyvesenia: 24.07.2023
Dátum zvesenia: 09.08.2023Dátum zverejnenia: 24.07.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 24.07.2023Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00