9. decembra 2023
Meniny má Izabela

Stavebné povolenie - stavebné úpravy M. Schneidra-Trnavského 13, 15, 17 - SU – 13819/2729/2023/S-9/JB

STAVEBNÉ POVOLENIE
Stavba: stavebné úpravy v byte č. 23, 3. podlažie, M. Schneidra-Trnavského 15, 841 01 Bratislava, v bytovom dome M. Schneidra-Trnavského 13,15,17, Bratislava, súpisné číslo 1930, na pozemkoch registra CKN parcelné čísla 1448, 1449 a 1450, katastrálne územie Dúbravka, Bratislava
Dátum vyvesenia: 14.07.2023
Dátum zvesenia: 31.07.2023
Dátum zverejnenia: 14.07.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 14.07.2023Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00