27. novembra 2021
Meniny má Milan

Studňa na pozemku CKN parc. č. 666/1, k. ú. Dúbravka

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o zmene stavby pred dokončením vodnej stavby
Stavba: „studňa“, na pozemku CKN parc. č. 666/1, k. ú. Dúbravka, Bratislava

Dátum vyvesenia: 18.10.2021
Dátum zvesenia: 03.11.2021
Dátum zverejnenia: 18.10.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 18.10.2021Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00