27. januára 2023
Meniny má Bohuš

SÚ-17164/13/2022-DF - Odvolanie proti územnému rozhodnutiu

Odvolanie proti územnému rozhodnutiu mestskej časti Bratislava-Dúbravka
č. SU-13296/13/2022/ZmUž-DF zo dňa 29.06.2022 - postúpenie odvolania
Stavba: „Záhradná chata“ so súpisným č. 5533 vedenom na liste vlastníctva č. 3569 , k. ú. Dúbravka
Bratislava, na pozemku CKN parc. č. 4089/2, k. ú. Dúbravka Bratislava

Dátum vyvesenia: 27.09.2022
Dátum zvesenia: 13.10.2022
Dátum zverejnenia: 27.09.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 27.09.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00