6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

SU-17425/3495/2022/MV - Oznámenie o začatí konania

Oznámenie o začatí konania podľa §§ 61, 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov
Stavba: „Objekt pre individuálnu rekreáciu“, na pozemkoch CKN parc. č. 1884 a 1885, kat. územie Dúbravka, Bratislava, Tavaríkova osada, s prípojkou elektriny a vody na pozemku CKN par. č. 1889, k. ú. Dúbravka, Bratislava, žumpou na pozemku CKN parc. č. 1885, k. ú. Dúbravka, Bratislava

Dátum vyvesenia: 27.09.2022
Dátum zvesenia: 13.10.2022
Dátum zverejnenia: 27.09.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 27.09.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00