1. apríla 2023
Meniny má Hugo

SÚ-17611/250/2022-EH - Oprava zrejmej chyby v oznámení č. SU-10510/250/2022/JB

Oprava zrejmej chyby v oznámení č. SU-10510/250/2022/JB
Stavba: : „Zberný dvor v MČ Bratislava-Dúbravka“,
stavebné objekty: S0.01 – Príprava územia, S0.03 – Oplotenie, S0.04 – Unimo bunky, S0.05 - Cestná váha, S0.06 – Sadové úpravy, inžinierske siete: IO.01 – Prípojka NN a areálový rozvod NN, IO.02 – Vonkajšie osvetlenie, SO.03 – Prípojka vody a areálový vodovod, SO.04 – Prípojka kanalizácie a areálová kanalizácia, mobilné a bezpečnostné objekty (MO): MO.01 – Kontajnery, MO.02 – Prefabrikované deliace steny, MO.03 – Bezpečnostné prvky, miesto stavby: pozemky reg. "C" KN parcelné čísla 2520/12, 2520/1 v katastrálnom území Dúbravka, Bratislava a 2525/1, 2522/1-4, katastrálne územie Karlova Ves

Dátum vyvesenia: 05.10.2022
Dátum zvesenia: 21.10.2022
Dátum zverejnenia: 05.10.2022
Koniec zverejnenia: do doby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
Dátum zverejnenia: 05.10.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 05.10.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00