9. decembra 2023
Meniny má Izabela

Územné rozhodnutie: SU-12683/1546/2023/U-14/LV

Líniová stavba s názvom: „Pripojenie MTS a OK do TO.BA.SART.1437/31, TO a NN prípojka“, ktorá sa umiestňuje na pozemkoch C KN parc. č. 1437/10, 1437/15, 1437/16, 1437/17, 1437/22, 1437/28, 1437/31, 1437/32, 1437/40, 1437/42, 1437/69, 1437/70, 1437/71, 1437/72, 1437/73, v katastrálnom území Dúbravka, Bratislava

Dátum vyvesenia : 18.07.2023
Dátum zvesenia: 02.08.2023
Dátum zverejnenia: 18.07.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 18.07.2023Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00