9. decembra 2023
Meniny má Izabela

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia „Polyfunkčný dom Na lúke“ SO 07.1 - SO 07.3

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa 61 stavebného zákona
stavba: Polyfunkčný dom Na lúke
Objektová skladba stavby:
SO 07.1 VN pr[pojka. 22 kV;
SO 07.2 Trafostanica kiosková
SO 07.3 Distribučné rozvody NN

Dátum zverejnenia: 29.05.2023
Dátum zvesenia: do doby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
Dátum zverejnenia: 29.05.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 02.06.2023Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00