9. decembra 2023
Meniny má Izabela

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia „Polyfunkčný dom Na lúke“ SO 09.1 - SO 09.2

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa §61 stavebného zákona
Stavba: „Polyfunkčný dom Na lúke“
Objektová skladba stavby
SO 09.1 Úpravy na miestnej komunikácii — ul Pod záhradami,
SO 09.2 Areálové komunikácie a spevnené plochy
Dátum zverejnenia: 29.05.2023
Dátum zvesenia: do doby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
Dátum zverejnenia: 29.05.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 02.06.2023Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00