27. januára 2023
Meniny má Bohuš

Zverejnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia - „Revitalizácia a dostavba areálu športového centra polície“

Zverejnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia podľa § 35 stavebného zákona
stavba:
„Revitalizácia a dostavba areálu športového centra polície“
MČ Bratislava-Dúbravka

miesto stavby na pozemkoch registra „C“ parcely 2433/13, 2433/14, 2433/16, 2433/17, 2433/18, 2433/19, 2433/20, 2433/21, 2433/22, 2433/23, 2433/24, 2433/25, 2433/26, 2433/27, 2433/28, 2433/29, 2433/30, 2433/31, 2433/32, 2433/135, 2433/136, 2433/137, 2434/3, 2442/19, 2443/4 katastrálne územie Dúbravka
na pozemkoch registra „E“ parcely 1279/1, 1279/2, 1280/1, 3261, 3264, 3248, 3249, 3343 katastrálne územie Dúbravka.

Dátum zverejnenia: 26.09.2022
Dátum zvesenia: do nadobudnutia jeho právoplatnosti
Dátum zverejnenia: 26.09.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 26.09.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00