29. novembra 2022
Meniny má Vratko

Oznámenie o právoplatnosti rozhodnutia

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 27.07.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP-10668/3935/2016/Bn zo dňa 30.06.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 2 ks drevín druhu breza previsnutá na základe žiadosti Viery Janíkovej, Koprivnická 40, 841 02 Bratislava. Stromy rastú na pozemku p.č. 876/2 v k.ú. Bratislava-Dúbravka na Koprivnickej ulici č. 40. Pozemok je vo vlastníctve obyvateľov bytového domu na Koprivnickej 40: Viera Janíková, Koprivnická 40, 841 02 Bratislava, Martin Dudáš, Koprivnická 40, 841 02 Bratislava, Ing. Andrej Srpoň, Koprivnická 40, 841 02 Bratislava, Margareta Srpoňová, Koprivnická 40, 841 02 Bratislava, Ing. Pavel Vladovič, Popovova 19, 841 01 Bratislava, Tomáš Jastrabík, Žarnovická 7611/5, 831 06 Bratislava, Mgr. Andrea Jastrabíková, Žarnovická 7611/5, 831 06 Bratislava, Peter Szekula, M. Medveďovej 1, 851 04 Bratislava, Alexandra Szekulova, M. Medveďovej 1, 851 04 Bratislava.
Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00