31. januára 2023
Meniny má Emil

Oznámenie o právoplatnosti rozhodnutia OŽP- 16741/7415/2015

Dňa 23.11.2015 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. OŽP- 16741/7415/2015 zo dňa 29.10.2015 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 3 stromov (2 x Agát biely,1x  Smrek pichlavý) na základe žiadosti Mikhaila Belkina a Eleny Belkinovej, D. Bedmeho 17-3-108, Moskva, 123423 Ruská federácia, zastúpení v konaní Mikhailom Belkinom ml., ul. Karola Adlera 1, 841 02  Bratislava. Výrub bol požadovaný z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti. Dreviny majú zlý zdravotný stav, hrozí vyvrátenie na pozemok suseda. Stromy  rastú na pozemkoch p. č. 606, 607 k.ú.  Bratislava – Dúbravka.

  OŽP- 16741/7415/2015(16kB)Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00