29. novembra 2022
Meniny má Vratko

OLO prosí o sprístupnenie zberných nádob vždy deň pred odvozom odpadu

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) prosí správcov nehnuteľností a majiteľov rodinných domov o sprístupnenie zberných nádob vždy deň pred plánovaným odvozom odpadu.

K najčastejším príčinám nevykonania odvozu odpadu totiž patrí práve nesprístupnenie zberných nádob a stanovíšť zberných nádob. Najväčší počet nádob nie je sprístupnených najmä v mestských častiach Bratislava - Nové Mesto, Bratislava - Ružinov a Bratislava - Staré Mesto. Zabezpečenie sprístupnenia zberných nádob je, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov, povinnosťou správcu nehnuteľnosti.

Odvoz odpadu v Bratislave zabezpečuje 56 zberných vozidiel. Vyzbieraný odpad zo všetkých mestských častí odvážame do spaľovne odpadu vo Vlčom hrdle, resp. na triediacu linku a všetky vozidlá musia prechádzať úsekmi s dopravným obmedzením niekoľkokrát denne. Aktuálne rozsiahle dopravné obmedzenia by predstavovali približne 1,5-2 hodinové zdržanie denne pre každé vozidlo, čo by spôsobilo nevykonanie odvozov podľa harmonogramu. V záujme zabezpečiť odvoz odpadu podľa stanoveného harmonogramu, čistotu a nepreplňovanie kontajnerov a z toho vyplývajúcich hygienických nedostatkov a zdravotných ohrozovaní obyvateľov (šírenie hlodavcov a hmyzu, zápach a podobne), spoločnosť OLO pristúpila, po dohode s hlavným mestom, k opatreniam v súvislosti s dopravnými obmedzeniami a posunu odvozov odpadu zo 06.00 hod. na 04.00 hod. ráno až do odvolania. Tento posun umožňuje našim vozidlám vykonať minimálne prvý odvoz odpadu do začiatku rannej dopravnej špičky.

Touto cestou prosíme obyvateľov Bratislavy o trpezlivosť, pochopenie a spoluprácu v súvislosti s prijatými opatreniami a vykonávaním odvozov odpadu počas dopravných obmedzení. Dopravnú situáciu denne monitorujeme, vyhodnocujeme a odvozy odpadov priebežne upravujeme. K pôvodnému harmonogramu odvozov sa vrátime hneď ako nám to dopravné obmedzenia umožnia.

V prípade akéhokoľvek podnetu, súvisiaceho s odvozom odpadu v hlavnom meste, sa obyvatelia môžu obrátiť na zákaznícke centrum OLO telefonicky na čísle 02/50 110 111, e-mailom na zakazka@olo.sk alebo osobne na adrese Ivanská cesta 22, Bratislava, od pondelka do piatka od 07.00 do 16.00 hod.
Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00