29. novembra 2023
Meniny má Vratko

Oznámenie o právoplatnosti rozhodnutia č.j. ŽP-20006/6381/2016/Bn

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 23.01.2017 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP-20006/6381/2016/Bn zo dňa 29.12.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks dreviny druhu jedľa srienistá na základe žiadosti Ľudovíta Vlkoviča, J. Hronca 31, 841 02 Bratislava. Strom rastie na pozemku p.č. 1540/3 na ulici J. Hronca č. 31 v k.ú. Bratislava-Dúbravka. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa.Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00