Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

4. marca 2024
Meniny má Kazimír

Predĺženie platnosti rozhodnutia a lehoty náhradnej výsadby k rozhodnutiu č. ŽP/3032/2507/2020/188/Kn

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

oznamuje

začatie správneho konania sp. zn. ŽP/4154/2023/388/ZK, v zmysle § 89 ods. 2 zákona vo veci predĺženia platnosti rozhodnutia a lehoty náhradnej výsadby k rozhodnutiu č. ŽP/3032/2507/2020/188/Kn zo dňa 24.03.2020 a v znení rozhodnutia č. OU-BA-OSZP3-2021/022443-006/MIA zo dňa 09.04.2021, ktoré nadobudli právoplatnosť dňa 10.05.2021, na základe žiadosti spoločnosti ZÁHRADNÉ MESTO, s.r.o., Zámocká 36, 811 01 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“). Dôvodom žiadosti o predĺženie je výrazné oneskorenie vydania rozhodnutia o umiestnení stavby Dúbravské terasy, ktoré bolo vydané 06.03.2023 a nadobudlo právoplatnosť až 24.05.2023. Prieťahy v územnom konaní, ktoré nemal stavebník žiadnu možnosť ovplyvniť, boli spôsobené opatreniami v súvislosti s COVID-19 a tiež požiadavkou na opätovné zabezpečenie nového záväzného stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe z dôvodu zmeny normy počas územného konania. Územné rozhodnutie pre stavbu bolo vydané až nedávno. V nasledujúcich mesiacoch bude podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia, ktoré je podmienkou pre vykonanie výrubu podľa časti I. odsek 1.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona a § 19 ods. 1 správneho poriadku, je možné písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia t.j. do 31.10.2023 na mailovú adresu: zuzana.knetigova@dubravka.sk a na adresu: mestská časť Bratislava-Dúbravka, ul. Žatevná 2, 841 01 Bratislava.
Dátum zverejnenia: 23.10.2023
Dátum zvesenia: 01.11.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 23.10.2023Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00