Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

29. februára 2024

Predĺženie platnosti rozhodnutia č.j. ŽP/12233/4302/2021/250/Kn zo dňa 30.06.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.08.2021

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

oznamuje

začatie správneho konania sp. zn. ŽP/3851/2023/382/ZK, v zmysle § 89 ods. 2 zákona vo veci zmeny rozhodnutia č. ŽP/12233/4302/2021/250/Kn zo dňa 30.06.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.08.2021, na základe žiadosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“). Dôvodom súhlasu s výrubom je stavba „Vybudovanie nadstavby parkoviska Ľ.Fullu“.

Žiadateľ požaduje predĺženie platnosti predmetného rozhodnutia do 31.12.2025 z dôvodu, že „výstavba parkoviska sa predlžuje dodatkom zmluvy s Hlavným mestom SR BA do 31.12.2025. S realizáciou sa začne najskôr v roku 2024. Z tohto dôvodu žiadame o predĺženie platnosti rozhodnutia na výrub a rovnako aj lehoty na náhradnú výsadbu, nakoľko tá sa môže realizovať až po ukončení výstavby parkoviska.“

V súlade s § 82 ods. 3 zákona a § 19 ods. 1 správneho poriadku, je možné písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia t.j. do 05.10.2023 na mailovú adresu: zuzana.knetigova@dubravka.sk a na adresu: mestská časť Bratislava-Dúbravka, ul. Žatevná 2, 841 01 Bratislava.Dátum zverejnenia: 28.09.2023
Dátum zvesenia: 05.10.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 27.09.2023Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00