Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

22. júla 2024
Meniny má Magdaléna

Predĺženie platnosti rozhodnutia č.j. ŽP/15920/3189/2023/366/Kn zo dňa 23.08.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2023

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok)

oznamuje

začatie správneho konania sp. zn. ŽP/3395/2024/413/ZK, v zmysle § 89 ods. 2 zákona vo veci predĺženia platnosti rozhodnutia č. ŽP/15920/3189/2023/366/ZK zo dňa 23.08.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2023, na základe návrhu JUDr. Dáši Vicenovej, bytom Juraja Hronca 8, 841 02 Bratislava (ďalej len „žiadateľka“).

Žiadateľka požaduje predĺženie termínu realizácie náhradnej výsadby drevín do 30.11.2025 a ako dôvod uvádza, že na predmetných pozemkoch C-KN p.č. 1511/1 a 1512 v k.ú. Dúbravka sú stále trvajúce udržiavacie práce.

    V súlade s § 82 ods. 3 zákona a § 19 ods. 1 správneho poriadku, je možné písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia t.j. do 08.07.2024 na mailovú adresu: zuzana.knetigova@dubravka.sk a na adresu: mestská časť Bratislava-Dúbravka, ul. Žatevná 2, 841 01 Bratislava.
Dátum zverejnenia: 27.06.2024
Dátum zvesenia: 29.07.2024
Dátum poslednej aktualizácie: 27.06.2024Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00