Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

16. apríla 2024
Meniny má Dana

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020

Oznámenie o strategickom dokumente

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ako dotknutá mestská časť informuje verejnosť o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020“ do ktorého možno nahliadnuť v stránkových dňoch počas úradných hodín Miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14 v Bratislave, kancelária č. 105 do 7. 8. 2017. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko výlučne Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, t. j. do 8. 8. 2017.

Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020“ je zverejnené na webovom sídle MŽP SR na adrese: https://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-bratislavskeho-kraja-na-roky-2016-2020

Oznamujeme verejnosti, že v zmysle § 63 zákona je možné vykonať konzultácie u obstarávateľa strategického dokumentu, t.j. na Okresnom úrade Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 0961046685 alebo e-mailom na jana.malikova@minv.sk).Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00