Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

19. júna 2024
Meniny má Alfréd

Výrub 18 ks drevín na pozemkoch C-KN p.č.: 1396, 2266, 2369, 2710/11, 3034/1, 3121, 3159, 3288 a 3345 v k.ú. Dúbravka

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) týmto

oznamuje

začatie správneho konania sp. zn. ŽP/1589/2024/397/KO, v zmysle § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO 00 603 481 o vydanie súhlasu na výrub 18 ks drevín, ktoré rastú na pozemkoch reg. C-KN p.č. 1396, 2266, 2369, 2710/11, 3034/1, 3121, 3159, 3288 a 3345 v k.ú. Dúbravka. Dôvodom výrubu je zlý zdravotný stav drevín, výrazné preschnutie, neperspektívny rast alebo sa jedná o dreviny celkom odumreté. Všetky dreviny sa nachádzajú v husto obývanej rezidenčnej zóne mestskej časti, v blízkosti frekventovaných komunikácií a sú ohrozením na zdraví a majetku.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona a § 19 ods. 1 správneho poriadku, je možné písomne alebo v elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia t. j. do 24.01.2024 na mailovú adresu: kristina.obuchova@dubravka.sk a na adresu: mestská časť Bratislava-Dúbravka, ul. Žatevná 2, 841 01 Bratislava.
Dátum zverejnenia: 17.01.2024
Dátum zvesenia: 25.01.2024
Dátum poslednej aktualizácie: 16.01.2024Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00