14. augusta 2022
Meniny má Mojmír

Výzva na odstránenie vozidla, Citroen C4 Picasso, EČV: BL 797 CL, Hanulova 13

Adresát:
Michal Pácl
Sokolíkova 13
841 01 Bratislava

Vec:
Výzva na odstránenie vozidla CITROEN C4 PICASSO, EČV: BL 797 NC

Miestnemu úradu MČ Bratislava - Dúbravka bol prostredníctvom občana nahlásený podnet na dlhodobo odstavené vozidlo zn. CITROEN C4 PICASSO, striebornej farby, EČV: BL 797 CL, nachádzajúce sa zaparkované na Hanulovej ulici č. 13 v Bratislave. Predmetné vozidlo je na uvedenom mieste dlhodobo odstavené, už od r. 2019, má rozbité zadné okno, nemá platné kontroly STK, EK. Predmetné vozidlo svojím vzhľadom narúša estetický vzhľad obce (foto vozidla tvorí prílohu výzvy).

Držiteľ takéhoto vozidla je povinný vykonať opatrenia uvedené v § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch“).

V zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona o odpadoch Vás vyzývame na vykonanie opatrení uvedených v § 67 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch v lehote do 60 dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy. V prípade, že v stanovenej lehote nezjednáte nápravu tohto nevyhovujúceho stavu, zabezpečí Miestny úrad MČ Bratislava-Dúbravka ako povinná osoba podľa § 67 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch odstránenie predmetného vozidla z verejného priestranstva a všetky s tým spojené náklady znáša držiteľ/vlastník vozidla.

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že v zmysle § 115 ods. 1 písm. k) zákona o odpadoch možno držiteľovi vozidla v prípade nesplnenia si povinnosti uvedenej v § 67 ods. 1 zákona o odpadoch uložiť v správnom konaní pokutu až do výšky 1 500 eur.

Veríme, že naše upozornenie budete brať vážne a v stanovenej lehote vykonáte všetky kroky k naplneniu účelu tejto výzvy.
Dátum zverejnenia: 19.07.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 19.07.2022Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00