28. septembra 2023
Meniny má Václav

Výzva na odstránenie vozidla MERDECES-BENZ, EČV: NZ471HX - odstavené pri Bilíkova 20

Adresát:
Michal Mikulec
Švermova 664/40
942 01 Šurany

Vec: Výzva na odstránenie vozidla MERDECES-BENZ, EČV: NZ471HX

Miestny úrad MČ Bratislava-Dúbravka zistil na základe podnetu od mestskej polície dlhodobo odstavené vozidlo zn. MERCEDES-BENZ E 250, bielej farby, EČV: NZ471HX, nachádzajúce sa na parkovisku pri bytovom dome Bilíkova 20 v Bratislave. Vozidlo je na uvedenom mieste dlhodobo odstavené, je nepoužívané, zjavne nepojazdné, má spustené pneumatiky a hrdzavie. Predmetné vozidlo svojím vzhľadom narúša estetický vzhľad obce.

Vyzývame týmto vlastníka/držiteľa tohto vozidla k splneniu povinnosti ustanovenej v § 67 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch), t.j. k odstráneniu vozidla z miesta na ktorom ohrozuje životné prostredie a narúša estetický vzhľad obce a to v termíne:

do 60 dní odo dňa upozornenia.

Po tomto termíne bude vozidlo podľa § 67 ods. 3 zákona o odpadoch prostredníctvom zmluvnej spoločnosti odstránené a umiestnené na určené parkovisko spoločnosti:

P + K s.r.o, - Vajnorská 89, 831 04 Bratislava, prevádzka Cerovská 181, Šenkvice, tel: 0911 289 790, email: p-k@p-k.sk.

Držiteľ tohto vozidla povinný následne uhradiť náklady spojené s jeho odstránením a jeho umiestnením na určenom parkovisku.

Nesplnením povinnosti uvedenej v § 67 ods. 1 zákona o odpadoch možno držiteľovi vozidla uložiť v správnom konaní pokutu až do výšky 1500 eur.

Informácia 02/60101157 - referent životného prostredia
Dátum zverejnenia: 17.05.2023
Dátum zvesenia: 17.07.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 18.05.2023Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00