27. novembra 2020
Meniny má Milan

Zberný dvor OLO informuje

Vážení obyvatelia Bratislavy,

dnes sme pre Vás otvorili Zberný dvor OLO, aby ste opäť mohli odovzdať komunálny odpad a drobný stavebný odpad v súlade so Zákonom o odpadoch.

V zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 29.3.2020 bolo nariadené pre nakupujúcich (klientov) a zamestnancov dodržiavanie hygienických opatrení. Toto opatrenie sa vzťahuje aj na návštevníkov zberných dvorov, čo spôsobuje dlhšie čakacie doby na vstupe do areálu (momentálne cca 1,5 hodiny).

Prosíme Vás, aby ste počítali s dlhšou dobou vybavenia, prinášali na zberný dvor len odpady v súlade s Prevádzkovým poriadkom a riadili sa pokynmi obsluhujúceho personálu.

Zberný dvor je otvorený denne od 12,00 do 18,00 hod. v pracovných dňoch a v sobotu od 08,00 hod do 15,00 hod.

Ďakujeme za spoluprácu.
Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00