Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

13. júla 2024
Meniny má Margita

ŽP/3608/2022/333-KO - Zmena rozhodnutia č.j. ŽP-15892/6026/2021/274-KK zo dňa 23.09.2021

Sp. zn.: ŽP/3608/2022/333-KO

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie správneho konania spisová značka ŽP/3608/2022/333-KO podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona, vo veci zmeny rozhodnutia – zmeny parcelných čísel umiestnenia stromov a zmeny termínu na náhradnú výsadbu v rozhodnutí ŽP/15892/6026/2021/274-KK zo dňa 23.09.2021.

Ako dôvod žiadateľ hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava uvádza, že po preverení inžinierskych sietí došlo k zisteniu, že pozemky E-KN p.č. 1191/200 a p.č. 1192/200 v k.ú. Dúbravka, sa nachádzajú v ochrannom pásme vzdušného vedenia vysokého napätia.

Okrem toho žiadateľ požiadal aj o zmenu umiestnenia drevín z pozemku C-KN p.č. 1387/1
na pozemok C-KN p.č. 2837 v k.ú. Dúbravka. Ako dôvod zmeny umiestnenia stromov žiadateľ uvádza, že je cieľom hl. mesta reagovať na klimatickú zmenu aj výsadbou vzrastlých drevín v okolí parkovísk, ktoré sú veľkým akumulátorom tepla nielen počas letných mesiacov.
Zároveň žiadateľ požaduje predĺžiť termín náhradnej výsadby do 30.05.2023.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona a § 19 ods. 1 správneho poriadku, je možné písomne alebo v elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia t. j. do 10.10.2022 na mailovú adresu: kristina.kotvasova@dubravka.sk a na adresu: mestská časť Bratislava-Dúbravka, ul. Žatevná 2, 841 01 Bratislava.
Dátum zverejnenia: 03.10.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 02.10.2022Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00