7. augusta 2020
Meniny má Štefánia

Zverejňovanie zákaziek s nízkou hodnotou - rok 2020

Výstavba parkovacích miest v MČ Bratislava-Dúbravka

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ Sokolíkova v MČ Bratislava-Dúbravka

Maľovanie priestorov materských škôl v mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Dodávka 40 ks parkových lavíc

Dodávka 80 ks odpadkových smetných košov

Realizačná projektová dokumentácia dvoch verejných plôch v MČ Bratislava-Dúbravka

Realizácia extenzívnej vegetačnej strechy MŠ Galbavého 5 – stavebné práce

Zhotovenie Územného plánu zóny Dúbravka - západný rozvoj, Bratislava – ZRUŠENÁ

Dodávka 40 ks parkových lavíc – ZRUŠENÁ

Zabezpečenie služieb kybernetickej bezpečnosti pre MČ Bratislava-Dúbravka

Služby verejného obstarávania pre MČ Bratislava-Dúbravka

Rekonštrukcia 2 kuchýň v materských školách v MČ Bratislava-Dúbravka

Rekonštrukcia 2 kuchýň v materských školách v MČ Bratislava-Dúbravka – ZRUŠENÁ

Rekonštrukcia 2 tried v ZŠ Beňovského v MČ Bratislava-Dúbravka

Dodávka dopravného značenia pre MČ Bratislava-Dúbravka

Dodávka úžitkového motorového vozidla N1

Dodávka klimatizačných jednotiek

Dodávka digestorov

Riešenie zálohovania dát pre MČ Dúbravka

Spracovanie urbanistickej štúdie zóny Pod záhradami v MČ Bratislava-Dúbravka

Dodávka plynových kotlov

Dúbravský fašiangový ples 2020

 

Zber a vyhodnotenie dát o statickej doprave v MČ Bratislava-Dúbravka

 

 

 

Dátum zverejnenia: 23.01.2020
Dátum poslednej aktualizácie: 29.07.2020


Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00