22. júna 2021
Meniny má Paulína

Zverejňovanie zákaziek s nízkou hodnotou - rok 2021

16 – Maľovanie priestorov materských škôl 

 

15 – Výmena PVC v školskej jedálni v ZŠ Sokolíkova

 

14 – MŠ Pri kríži – výmena kopilitov

 

13 – Hanulova – prívod vody

  

12 – Rekonštrukcia kuchyne v ZŠ Nejedlého

 

11 – MŠ Galbavého – rekonštrukcia kuchyne

 

10 – Revitalizácia verejných plôch pri Tesco Expres a VÚB 

 

09 – ZŠ Nejedlého – stavebné úpravy WC pre imobilných

 

08 – Vybudovanie pumptrackovej dráhy Talichova 

 

07 – Výmena PVC na MŠ Ušiakova 

 

06 – Kamerový systém pre ZŠ Nejedlého

 

05 – Projektová dokumentácia organizácie statickej dopravy – lokalita Harmincova-Alexyho

 

04 – Výsadba letných cibuľovín

 

03 – Projektová dokumentácia – Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova

 

02 – Poistenie majetku

 

01 – Projektová dokumentácia – Pumptrack Talichova
Dátum zverejnenia: 12.01.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 18.06.2021

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00