7. júna 2023
Meniny má Róbert

Zverejňovanie zákaziek s nízkou hodnotou - rok 2021

 

32 – Rekonštrukcia tried a chodieb v ZŠ Beňovského

31 – Údržba vzrastlej zelene – rezy a výruby drevín v MČ Bratislava-Dúbravka

30 – Zvýšenie energetickej efektívnosti vykurovania budov MČ

29 – Montáž a demontáž vianočnej svetelnej výzdoby v MČ Bratislava-Dúbravka

28 – Dodanie a výsadba stromov v MČ Bratislava-Dúbravka

27 – Dodávka 50 ks odpadkových košov na psie exkrementy

26 – Dodávka 60 ks parkových lavíc

25 – Celoplošná zákonná deratizácia

24 – Predĺženie pešej zóny Sch. Trnavského v MČ Bratislava-Dúbravka – ZRUŠENÁ

23 – Predĺženie pešej zóny Sch. Trnavského v MČ Bratislava-Dúbravka – ZRUŠENÁ

22 – Dodávka 80 ks odpadkových smetných košov

21 – Vybavenie kuchyne v školskej jedálni ZŠ Nejedlého

20 – Vybavenie kuchyne v školskej jedálni ZŠ Pri kríži

19 – Vybavenie kuchyne v školskej jedálni ZŠ Beňovského

18 – Obnova detských ihrísk MŠ Bratislava-Dúbravka 2021

17 – Dodávka 80 ks odpadkových smetných košov – ZRUŠENÁ

16 – Maľovanie priestorov materských škôl 

15 – Výmena PVC v školskej jedálni v ZŠ Sokolíkova

14 – MŠ Pri kríži – výmena kopilitov

13 – Hanulova – prívod vody

12 – Rekonštrukcia kuchyne v ZŠ Nejedlého

11 – MŠ Galbavého – rekonštrukcia kuchyne

10 – Revitalizácia verejných plôch pri Tesco Expres a VÚB 

09 – ZŠ Nejedlého – stavebné úpravy WC pre imobilných

08 – Vybudovanie pumptrackovej dráhy Talichova 

07 – Výmena PVC na MŠ Ušiakova 

06 – Kamerový systém pre ZŠ Nejedlého

05 – Projektová dokumentácia organizácie statickej dopravy – lokalita Harmincova-Alexyho

04 – Výsadba letných cibuľovín

03 – Projektová dokumentácia – Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova

02 – Poistenie majetku

01 – Projektová dokumentácia – Pumptrack Talichova
Dátum zverejnenia: 12.01.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 05.01.20212

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00