3. júna 2023
Meniny má Karolína

Zverejňovanie zákaziek s nízkou hodnotou - rok 2022

38 – Dodávka a montáž šikmej schodiskovej plošiny do Miestnej knižnice Dúbravka

37 – Obnova prvkov ihrísk materských škôl, Bratislava- Dúbravka

36 – Inžinierske siete v Parku Pekníkova – ZRUŠENÁ

35 – Projektová dokumentácia organizácie statickej dopravy pre zóny Dúbravka 2-4

34 – Dodanie a výsadba stromov v MČ Bratislava-Dúbravka

33 – Údržba vzrastlej zelene – rezy, výruby a frézovanie drevín v mestskej časti Bratislava-Dúbravka

32 – Inžinierske siete v Parku Pekníkova – ZRUŠENÁ

31 – Projektová dokumentácia organizácie statickej dopravy pre zóny Dúbravka 2-4 – ZRUŠENÁ

30 – Údržba vzrastlej zelene – rezy, výruby a frézovanie drevín v mestskej časti Bratislava-Dúbravka – ZRUŠENÁ

29 – Jednorazové kosenie a odvoz bioodpadu v MČ Bratislava-Dúbravka - 4. kosba

28 – Obecný informačný systém v Dúbravke

27 – Javisko amfiteátra na Valachovej ul. v Dúbravke

26 – Rekonštrukcia školského bytu ZŠ Sokolíkova

25 – Obnova detského ihriska, K. Adlera, Bratislava-Dúbravka

24 – Jednorazové kosenie a odvoz bioodpadu v MČ Bratislava-Dúbravka

23 – Fit zóny, Bratislava-Dúbravka

22 – Jednorazové kosenie a odvoz bioodpadu v MČ Bratislava-Dúbravka – ZRUŠENÁ

21 – Rekonštrukcia kuchyne v ZŠ Beňovského

20 – Výmena okien v MŠ Švantnerova

19 – Fit zóny, Bratislava-Dúbravka – ZRUŠENÁ

18 – Obnova detského ihriska, Park Pekníkova Bratislava-Dúbravka

17 – Obnova povrchu basketbalového ihriska ZŠ Nejedlého, Bratislava-Dúbravka

16 – Fit zóny, Bratislava-Dúbravka – ZRUŠENÁ

15 – Rekonštrukcia toaliet v ZŠ Sokolíkova

14 – Obnova detského ihriska, Park Pekníkova Bratislava-Dúbravka – ZRUŠENÁ

 13 – Obnova multifunkčného ihriska, ZŠ Pri kríži, Bratislava-Dúbravka

 12 – Audit kybernetickej bezpečnosti IS MČ Bratislava-Dúbravka

 11 – Maľovanie objektov MŠ a MÚ

10 – Projektová dokumentácia – Florbalové ihrisko Bílikova

09 – Obnova detského ihriska Trhová ulica

08 – Distribúcia Dúbravských novín

07 – Periodická tlač Dúbravských novín

06 – Dodávka 2 kusov úžitkových motorových vozidiel kategórie N1

05 – Distribúcia Dúbravských novín

04 – Periodická tlač Dúbravských novín

03 – Rekonštrukcia malej telocvične s náraďovňou v ZŠ Sokolíkova

02 – Predĺženie pešej zóny M. Sch. Trnavského v MČ Bratislava-Dúbravka

01 – Projekt WIFI4EUDátum zverejnenia: 05.01.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 13.12.2022

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00