23. septembra 2023
Meniny má Zdenka

Zverejňovanie zákaziek s nízkou hodnotou - rok 2023

28 – Údržba vzrastlej zelene – rezy, výruby a frézovanie drevín v mestskej časti Bratislava-Dúbravka

27 – DKD – zázemie pracovníkov vonkajšej údržby

26 – Obnova detského ihriska Kpt. Rašu 14, Bratislava-Dúbravka

25 – Vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie kapacity Základnej školy Beňovského 1, Bratislava

24 – Nábytok a interiérové vybavenie Miestnej knižnice Dúbravka

23  Zníženie spotreby energií na vykurovanie v DKD

22 – Rekonštrukcia toaliet – Blok A, Bilíkova 34

21 – Údržba vzrastlej zelene – rezy, výruby a frézovanie drevín v mestskej časti Bratislava-Dúbravka

20 – Obnova multifunkčného ihriska ZŠ Nejedlého, Bratislava-Dúbravka

19 – Obnova multifunkčného ihriska DUNA, Bratislava-Dúbravka

18 – Rekonštrukcia kuchyne v MŠ Ušiakova

17 – Rekonštrukcia kuchyne v ZŠ Pri kríži

16 – Dodávka 60 ks parkových lavíc

15 – Dodávka zvislého a vodorovného dopravného značenia

14 – Rekonštrukcia kuchyne MŠ Ušiakova – ZRUŠENÁ

13 – Rekonštrukcia kuchyne v ZŠ Pri kríži – ZRUŠENÁ

12 – Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Dome kultúry Dúbravka

11 – Rekonštrukcia malej telocvične v ZŠ Nejedlého

10 – Elektronická úradná a informačná tabuľa pre MČ Bratislava-Dúbravka

09 – Rekonštrukcia Miestnej knižnice Dúbravka, Sekurisova 12, Bratislava

08 – Distribúcia Dúbravských novín

07 –  Výmena PVC v MŠ a ZŠ v mestskej časti Bratislava-Dúbravka

06 – Dodávka 80ks odpadkových smetných košov

05 – MŠ Švantnerova – rekonštrukcia sociálneho zázemia pre personál

04 – Trampolína pre ihrisko Ožvoldíkova

03 – Dodávka 15ks WiFi Access Point

02 – Distribúcia Dúbravských novín – ZRUŠENÁ

01 – Poistenie majetku a zodpovednosti za škody MČ Bratislava-Dúbravka
Dátum zverejnenia: 20.01.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 14.09.2023

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00