31. marca 2023
Meniny má Benjamín

Výberové konanie - vedúci ekonomického oddelenia

Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava podľa §5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúci ekonomického oddelenia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka s nástupom 01. októbra 2019.

Požadovanými predpokladmi sú:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupeň ekonomický odbor,
  • bezúhonnosť,
  • telesná a duševná spôsobilosť na výkon práce,
  • ovládanie štátneho jazyka,
  • prax minimálne 3 roky vo verejnej alebo štátnej správe na obdobnej pozícii,
  • riadiaca prax je výhodou,
  • znalosť a orientácia v príslušnej legislatíve, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti.

Inými požadovanými predpokladmi sú:

  • osobnostné a morálne predpoklady,
  • znalosť práce na PC.

Požadované doklady:

Písomné prihlášky a požadované doklady doručte v uzatvorenej obálke do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava najneskôr do 15.09.2019. Obálku označte: „Neotvárať - Výberové konanie – Vedúci ekonomického oddelenia“. Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa. K výberovému konaniu budú prizvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky uvedené požiadavky a požadované doklady doručia v určenom termíne.

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00