Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

16. apríla 2024
Meniny má Dana

Výberové konanie - vedúci oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva

mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava podľa §5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúci oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka s nástupom 10. novembra 2020

Požadovanými predpokladmi sú:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupeň
 • bezúhonnosť
 • telesná a duševná spôsobilosť na výkon práce
 • ovládanie štátneho jazyka
 • prax minimálne 3 roky vo verejnej správe na obdobnej pozícii
 • riadiaca prax je výhodou
 • znalosť a orientácia v príslušnej legislatíve, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti

Inými požadovanými predpokladmi sú:

 • osobnostné a morálne predpoklady
 • znalosť práce na PC
Požadované doklady:
 • prihláška do výberového konania
 • vyplnený osobný dotazník
 • štruktúrovaný životopis
 • overený doklad o absolvovanom vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti
 • koncepciu rozvoja oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva mestskej časti
 • fotokópie ďalších dokladov, preukazujúcich získané špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady ďalším vzdelávaním
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade so Všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Písomné prihlášky a požadované doklady doručte v uzatvorenej obálke do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava najneskôr do 21.10.2020 16,00 hod. Obálku označte: „Neotvárať - výberové konanie – vedúci oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva.“ Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa. K výberovému konaniu budú prizvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky uvedené požiadavky a požadované doklady doručia v určenom termíne.
Dátum zverejnenia: 24. 8. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 8. 2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00