27. mája 2017
Meniny má Iveta

Odborný referent oddelenia územného rozvoja a životného prostredia - referát životného prostredia

Zamestnávateľ:
Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 84402 Bratislava

Pracovná pozícia:
odborný referent oddelenia územného rozvoja a životného prostredia – referát životného prostredia

Náplň práce:
samostatné odborné zabezpečovanie úloh v oblasti ochrany prírody, zabezpečovanie čistoty a poriadku, rozborová a hodnotiaca činnosť v oblasti problematiky ochrany prírody, výkon právoplatných rozhodnutí na výrub drevín a kontrolná činnosť rozhodnutí, údržba verejnej zelene,zadávanie a kontrola zabezpečenia dodávateľských prác, spracovávanie stanovísk a vyjadrení, spolupráca na obstarávaní a schvaľovaní miestneho územného systému ekologickej stability a dokumentu starostlivosti o dreviny, spolupráca s orgánmi štátnej ochrany prírody, štátnej správy, samosprávy a verejnosťou/občanmi, evidencia a aktualizácia zmien vo verejnej zeleni v GIS.

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Podmienkou je splnenie požadovaných predpokladov:
vodičský preukaz skupiny B

prax v odbore
znalosť príslušnej legislatívy

Počítačové znalosti:
            MS Windows – na užívateľskej úrovni
            MS Office – na užívateľskej úrovni
            MS Outlook – na užívateľskej úrovni
            Internet – na užívateľskej úrovni
            GIS – práca s mapami, aktualizácia zmien v evidencii

Osobnostné predpoklady:
presnosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť, schopnosť zvládať vysoké pracovné zaťaženie, schopnosť spolupráce a komunikácie s ľuďmi, spoľahlivosť, zodpovednosť, presnosť, flexibilita,

Miesto výkonu práce:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Pracovný pomer:
doba neurčitá

Nástup:
ihneď alebo podľa dohody

Odmeňovanie:
podľa zákona č. 553/2003 Z. z.

Žiadosti o prijatie a štruktúrovaný životopis zasielajte písomne na adresu:
Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2,844 02 Bratislava alebo e-mailom na adresu: frtusova@dubravka.sk, pgasparovic@dubravka.sk
Späť na Voľné pracovné miesta

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00