17. júla 2019
Meniny má Bohuslav

Samostatný odborný referent oddelenia kultúry – kultúrny referent

Zamestnávateľ:
mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava

Pracovná pozícia:
samostatný odborný referent oddelenia kultúry – kultúrny referent

Náplň práce:
samostatná odborná práca, zabezpečovanie kultúrnych akcii a programov pre deti, mládež a dospelých, komplexné zabezpečenie mesačného program od dohovoru podmienok zmluvy s účinkujúcimi až po vlastné uskutočnenie podujatia, návrh dramaturgicko-realizačnej koncepcie kultúrnych podujatí, pripravuje podklady pre zmluvy s účinkujúcimi, zabezpečuje produkciu kultúrnych podujatí, kontroluje plnenie zmluvných podmienok, organizuje kultúrno-výchovné podujatia pre školskú mládež, spolupracuje s podnikmi, školami a ostatnými inštitúciami v rámci mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Zodpovednosť za komplexnú propagáciu kultúrnych podujatí, za naplnenosť kultúrneho podujatia, za včasné a komplexné zverejnenie programu na kultúrnych portáloch. Komunikuje s grafikom, tlačiarňou, zabezpečuje billboardové plochy na kultúrne podujatia, zabezpečuje rozmiestnenie plagátov v rámci mestskej časti, zverejňuje program na webovej stránke Domu kultúry, je zodpovedný za aktualizáciu, vytvára anotácie k programom. Koordinuje predaj vstupeniek s externými predajcami a spracováva podklady pre SOZA a LITA k podujatiam, ktoré sú chránené autorským zákonom. Polročne spracováva výkazy o dramaturgickej štruktúre a návštevnosti pre účely rozborov ekonomického oddelenia a ročne vypĺňa štatistické výkazy Ministerstva kultúry o organizovaných kultúrnych podujatiach

Požadovanými predpokladmi sú:
úplné stredoškolské vzdelanie, bezúhonnosť, telesná a duševná spôsobilosť na výkon práce, prax vo verejnej alebo štátnej správe na obdobnej pozícii je výhodou, znalosť a orientácia v príslušnej legislatíve, komunikačné a organizačné schopnosti

Inými požadovanými predpokladmi sú:
osobnostné a morálne predpoklady, znalosť práce na PC, presnosť,

Miesto výkonu práce:
mestská časť Bratislava-Dúbravka

Pracovný pomer:
plný pracovný úväzok, doba neurčitá

Nástup:
01.07.2019 alebo dohodou

Odmeňovanie:
podľa zákona č. 553/2003 Z. z., plat od 1000,00 € brutto/mesačne

Žiadosti o prijatie a štruktúrovaný životopis zasielajte písomne na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava alebo e-mailom na adresu: maria.frtusova@dubravka.sk. Dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí budú spĺňať naše požiadavky a budú pozvaní na osobný pohovor.
Späť na Voľné pracovné miesta

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00