Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

20. mája 2024
Meniny má Bernard

Výberové konanie - riaditeľ/ka MŠ Bullova

mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Bullova 2, 841 01 Bratislava
s nástupom 01. júla 2024

Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadovanými predpokladmi sú:

  • splnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 39 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
  • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.
  • telesná a duševná spôsobilosť na výkon práce podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.
  • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.
  • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 39 zákona č. 138/2019 Z. z.
  • splnenie podmienky neodvolania z funkcie riaditeľa z dôvodov podľa § 3 odseku 7 písm. a), c) a e) alebo odseku 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • splnenie požiadavky veku – uchádzač nedosiahol 65 rokov
  • znalosť a orientácia v školskej legislatíve, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti

Inými požadovanými predpokladmi sú:

  • osobnostné a morálne predpoklady, znalosť práce na PC (Word, Excel, Internet)

Požadované doklady:

Písomné prihlášky doručte v uzatvorenej obálke spolu s požadovanými dokladmi poštou alebo osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava najneskôr do 05.06.2024 16,00 hod. Obálku označte: „Neotvárať - Výberové konanie – MŠ Bullova“. Na obálke uveďte adresu odosielateľa. K výberovému konaniu budú prizvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky uvedené požiadavky a požadované doklady doručia v určenom termíne.
Dátum zverejnenia: 10.05.2024
Dátum zvesenia: 06.06.2024
Dátum poslednej aktualizácie: 14.05.2024Späť na Voľné pracovné miesta

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00