31. januára 2023
Meniny má Emil

Výberové konanie - vedúci oddelenia kultúry Miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka

Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava v súlade s §5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie vedúceho oddelenia kultúry Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava-Dúbravka s nástupom 1. apríla 2023

Požadovanými predpokladmi sú:
  • stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie, splnenie kvalifikačných predpokladov
  • prax minimálne 3 roky na obdobnej pozícii v oblasti riadenia kultúrnych zariadení, prípadne organizovania kultúrnych podujatí väčšieho rozsahu
  • bezúhonnosť
  • telesná a duševná spôsobilosť na výkon práce
  • ovládanie štátneho jazyka
  • znalosť a orientácia príslušnej legislatíve
  • riadiaca prax
  • komunikačné a organizačné schopnosti, osobnostné a morálne predpoklady, znalosť práce na PC
Požadované doklady:
Písomné prihlášky doručte v uzatvorenej obálke spolu s požadovanými dokladmi do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava najneskôr do 28.2.2023 14:00 hod. Obálku označte: „Neotvárať - Výberové konanie – vedúci oddelenia kultúry“. Na obálke uveďte adresu odosielateľa. K výberovému konaniu budú prizvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky uvedené požiadavky a požadované doklady doručia v určenom termíne.
Dátum zverejnenia: 19.01.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 19.01.2023Späť na Voľné pracovné miesta

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00